KIM JESTEŚMY

Grupa ORLEN, do której należy spółka Baltic Power, prowadzi działalność na 6 rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Działalność Grupy opiera się na segmentach rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym, wydobywczym oraz detalicznym. Koncern jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce i jednocześnie największym producentem przemysłowym, dysponując ok. 1,8 GWe zainstalowanych mocy.

Grupa ORLEN, do której należy spółka Baltic Power, prowadzi działalność na 6 rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Działalność Grupy opiera się na segmentach rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym, wydobywczym oraz detalicznym. Koncern jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce i jednocześnie największym producentem przemysłowym, dysponując ok. 1,8 GWe zainstalowanych mocy.

W odpowiedzi na globalne trendy PKN ORLEN prowadzi starania na rzecz konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Dzięki akwizycji Grupy Energa, trwającemu procesowi przejęcia Grupy LOTOS oraz planowanej akwizycji PGNiG Koncern zamierza objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Zgodnie z ogłoszoną strategią ORLEN2030 transformacja w kierunku grupy multienergetycznej oparta będzie o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. Kluczowym obszarem rozwoju w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych przeznaczając na ten cel łącznie 47 mld zł. Koncern będzie rozwijała również technologie wodorowe oraz rozbudowywał sieć dystrybucji paliw alternatywnych.

Grupa ORLEN jest największym przemysłowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i zarazem czwartym producentem energii elektrycznej dysponując ok. 1,8 GW zainstalowanych mocy. Obecne aktywa energetyczne Koncernu to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock – największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Grupa ORLEN rozwija również projekty z zakresu fotowoltaiki, produkcji i wykorzystania wodoru oraz gazowe. W 2020 r. na mocy podpisanej umowy trójstronnej PKN ORLEN posiada wiodącą rolę w projekcie budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. Ważnym element budowy przez PKN ORLEN koncernu multienergetycznego są wchodzące w skład Grupy ORLEN, aktywa Grupy Energa. To obecnie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe. Segment energetyki wiatrowej stanowi 6 farm wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wynosi 242 MW.

W strategię ORLEN2030 wpisane jest także zobowiązanie osiągnięcia długofalowego celu Grupy, czyli całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Z pełną strategią ORLEN2030 można zapoznać się na stronie www.orlen.pl/orlen2030