Baltic Power - Dane rejestrowe

Baltic Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego nr 400905 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
XII Wydział Gospodarczy w Warszawie
NIP: 52 72 668 625
Kapitał zakładowy: 500 000 zł